DODATKOWE INFORMACJE

O Spółce

Spółka posiada lokalizację w Gorzowie Wlkp. przy ul. Piłsudskiego 10. Spółka wpisana jest do KRS pod
nr 0000076915. Kapitał zakładowy wynosi 830.000 zł, którego właścicielem jest w 100%
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Kosynierów
Gdyńskich 47.

Spółka swoją działalność rozpoczęła w 2002r. na podstawie aktu notarialnego A nr 23461/2001,
postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28.12. 2001r. (sygn. akt:
RDF/174405/19/541) oraz umowy Spółki z 21.12.2001r.

Dane Rejestrowe:

NIP 599-27-39-342
REGON 211 202 335
KRS 0000076915
Kapitał zakładowy 830 000,00 zł