Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu TRANS-WOD-KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Przetarg nieograniczony (Art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

Numer sprawy: 1/TWK/2023

Termin składania ofert upłynął 26.04.2023 r.

Lp.OpisPobierz
1.OgłoszeniePobierz (.pdf)
2.Warunki przetargu Pobierz (.zip)
3.Wyjaśnienia z dnia 20.04.2023 r.Pobierz (.pdf)
4.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 28.04.2023 r.Pobierz (.pdf)
Regulamin udzielanie zamówień przez Trans-Wod-Kan Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.Pobierz (.pdf)