Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu TRANS-WOD-KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Przetarg nieograniczony (Art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

Numer sprawy: 1/TWK/2021

Postępowanie zakończone

Lp.OpisPobierz
1.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejPobierz (.pdf)