Budowa wiaty składowej, częściowo obudowanej oraz utwardzenie terenu.

Przetarg nieograniczony (Art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

Przetarg nieograniczony (Art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

Numer sprawy: 4/TWK/2021

Termin składania ofert: zakończone

Lp.OpisPobierz
1.Unieważnienie postępowaniaPobierz (.pdf)